مدیرعامل و کارتون

تو دفتر شرکت ماهواره داشتیم و بچه ها هم اکثرا تو کف و خسته بودن و فقط کانال های موزیک را نگاه می کردند که یکهو مدیرعامل 64 ساله مون خسته و عصبانی همراه با مهمانش اومد داخل . یکم چپ چپ نگاه کرد و کسی محلش نذاشت ! رفت داخل اتاقشو و مهمونو زود رد کرد و اومد داد زد: اینا چیه نگاه می کنید اینجا که خونه نیست دفتر شرکته! فردا همین یارو می ره پشت سرمون هزارتا چیز می گه این کانالا رو همه پاک کنید .
و هر چی گفتیم بابا شب نگاه می کنیم و روزا خاموشش می کنیم به گوشش نرفتو و همه شبکه ها رو پاک کرد و یک لیست ساخت از شبکه های صدا و سیما و پرشین تون هم گذاشت کنارش! بچه ها همه پنچر شدن و هر کی رفت یه سمتی. من و اون موندیم و نشستیم باب اسفنجی نگاه کردیم . آروم سرشو آورد جلو و بهم گفت ماهواره برا چیمونه؟ تو که فیلم میاری شبا می بینیم ، روزا اقلا چهار تا کارتون ببینیم ! هر چی کارتون می خرم نوه هام میان می برنشون خونه خودشون هر چی هم می گن همینجا نگاه کنید گوش نمی کنن! 

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر