بی بند - پازل ناتموم


خواننده : بی بند
ترانه : پازل ناتموم
آلبوم : نه پیچیده
ژانر : راک

گفتی از ترسات
گفتی از رویات
گفتی از امروز
گفتی از فردا
گفتی بد یا خوب
گفتی از حالت
گفتی هرچی بود
بردی از یادت
صبر کن
هنوز خیلی زوده
نگو تموم شده
همه چی بینمون
گوش کن
حرفات برام زوره
نزار تنهام با این
پازل ناتموم
گفتی از عشقو و درد دل بستن
گفتی از عهدو زجر دل کندن
گفتی از راهوخوندی از رفتن
گفتی از اینجا جداییم از هم
صبر کن
هنوز خیلی زوده
نگو تموم شده
همه چی بینمون
گوش کن حرفات برام زوره
نزار تنهام با این پازل ناتمومارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر