دختران خاموش

بر زمینه ی سُربی صبح
سوار
خاموش ایستاده است
و یال بلند اسبش در باد
پریشان می شود.

خدایا خدایا
سواران نباید ایستاده باشند
هنگامی که
حادثه اخطار می شود.

کنار پرچین سوخته
دختر
خاموش ایستاده است
و دامن نازکش در باد
تکان می خورد.

خدایا خدایا
دختران نباید خاموش بمانند
هنگامی که مردان
نومید و خسته
پیر می شوند.

                             از احمد شاملو

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر