خواستن توانستن است!

معمولا نمی دونیم چی می خوایم...فقط می دونیم چی نمی خوایم...وقتایی هم که می دونیم چی می خوایم نمی تونیم دقیقا تصورش کنیم و با جزییات شرحش بدیم...یک خواسته مبهم داریم.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر