سوتفاهم

و عشق
سوءتفاهمی ست
که با "متأسفم" گفتنی فراموش می‌شود
                                                                          از احمد شاملو

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر