زمزمه


آخ که آهسته بر تنم می‌‌نوازی
و نوازشت می‌‌رامد مرا لحظه‌ای
آخ من پشت می‌‌کنم خودم را می‌‌زنم به خواب
خواب را توی خود می‌‌زنم
و از گلوگاه موسیقی‌
رازهای عجیب سیاسی، ریاضی
روی میز سفره می‌‌شوند
تاپ
تاپ
تاپ
جبر و احتمال و کشته می‌‌شوند
صداهای مجازی
تو دست سفید رسانه ای
به دادم برسند
و آخ که آهسته بکوب بر سرم
آهسته کوزه خالی‌ کن بر تنم
یادم، یادم
یادم تو را
مرا
همه را فراموش
خود را بخواه که من تو را نمی‌‌خواهم
آهسته آرزو کن بر طاق تنم
و من از دروغ گفتن به تو
به آه
به هسته
به گی
متنفرم.
اکتبر/۲۰۱۱   از تارا آغداشلو

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر