بوی خوش تنیکسری کون گشاد ( زن و مرد هم نداره ) هستن که اینقدر حمام نمی کنن که بوی عرقشون راحت مشام را آزار می ده...دوست دارم ازشون بپرسم تو بیابونی؟ آب نیست؟ چته که خودتو لباساتو نمی شوری؟ واقعا چه مرگته غیر از تنبلی و بیشعوری؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر