راه سوم

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر کسی عاشق کسی باشد، یا باید ازدواج کنند یا او را فراموش کند و حالت سومی وجود ندارد، چون جامعه آن را نمی‌پذیرد.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر