آغاز

آری
آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست
                                                      از فروغ فرخزاد


پ.ن: فروغ صدایش رسا بود چون به بیهودگی زندگی‌، لذتش، و چارچوبهای سنگین و قدیمیش پی‌ برده بود و آنها را به زیبایی بیان می کرد.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر