نقاب

 منم مثل شما از خیلی هاتون طبیعی تر و سالم تر و عادی تر....فقط نقاب نزدم.ظاهر خوب نداشتم فکر خراب.نمیشه تو این سنین! وقتی فشار اقتصادی روحی جنسی و... لهت کرده نمی تونی بخندی و فقط در مورد موارد مجاز صدات دربیاد که اگر اینطوری باشه تو هم یک گهی هستی مثل بقیه.
امروز داشتم فکر می کردم که چقدر آدم خوش یرخورد و مهربون و موجه بودن تو زندگیم که دیر یا زود فهمیدم چه آدم های کثیفی و روانی ای هستن! باید خوب باشی در ظاهر ....کی کار باطنت داره. فقط ظاهر را حفظ کن تا همه خفه بشن.
خوشبختانه یا بدبختانه دوست صمیمی که زیاد ندارم . ممد یکیشونه امروز اگر کسی گفتگوی من و محمد را می خوند فکر می کرد ما روانی، همجنس باز ، بیکار و... هستیم.ولی در واقع ما هم مثل شما دو تا آدم معمولی با کم و کاستی های خودمون ولی این شمایید که با برداشت و قضاوت ها و پیش داوری هاتون گند می زنید توی روابط ، شخصیت ها و...

باید نقاب زد و دروغ گفت یا اینکه خودت باشی و ول کنی بری و شما را با دنیای پر از دروغ و نقابتون گذاشت به حال خودتون .

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر