آسمونو لمس کنم - انیمیشن دلیر


آسمونو لمس کنم
( ساندترک انیمیشن شجاع – دوبله گلوری )


وقتایی
که باد سرد می وزه
وقتایی
که آسمون صافه
کوه های مه آلود می خونن
منو به طرف نور می برن
سوار باد می شم
پرواز می کنم
دنبال باد می رم

تا آسمــــــــــــــــــــــــــــونو لــــــــــــــــــــــــــــــــمس کنم
تا آسمــــــــــــــــــــــــــــونو لــــــــــــــــــــــــــــــــمس کنم
تا آسمــــــــــــــــــــــــــــونو لــــــــــــــــــــــــــــــــمس کنم

دنبال باد می رم
تا بیشه پر رمز و راز
قصه هاشو گوش می دم
تا رویامو بکنم آغاز
حتی کوه ها رو بالا می رم
اونوقته که به رویاهام خیره می شم
خم می شم رو به آسمونا

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تا آسمــــــــــــــــــــــــــــونو لــــــــــــــــــــــــــــــــمس کنم
تا آسمــــــــــــــــــــــــــــونو لــــــــــــــــــــــــــــــــمس کنم
تا آسمــــــــــــــــــــــــــــونو لــــــــــــــــــــــــــــــــمس کنم

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر