بچه فضول

هیچ وقت دلتون برای خانواده که از دست بچه فضول به تنگ اومدن نسوزه و در مواجحه با بچه های تخم جن تمام حواس هاتون را جمع کنید!...امروز کم کم همه داشتن از دست بچه مهمونمون عاصی میشدن که بهم گفتن قربونت ببرش تو اتاقت براش کارتون بزار سرش گرم شه کمتر تو دست و پا باشه ...بردمش نشوندمش سر صندلی یه کارتون 2013 با کیفیت HD براش گذاشتم هدستم گذاشتم رو گوشش کلی کیفور شد! یه چند دقیقه نشستم رو تخت پهلوش آروم نشسته بود و محو کارتون بود. فقط 1 دقیقه رفتم تو آشپزخونه و برگشتم.میکروفون هدست آویزون شده بود! شکونده بودش! خواستم بچه را بلندش کنم بکومش زمین مثل هندونه تیکه تیکه بشه.هدست نازنین گرون قیمتمو ناقص کرد یک هفته نشده که خریدمش ولی چه سود که هر کاریشم می کردم مثل اولش نمی شد و تازه خودم در اختیارش گذاشته بودم.از ماست که بر ماست. تا حرفم می زنی که این بچه چرا اینجوریه؟ چرا ادبش نمی کنن؟ چرا از دیوار راست بالا میره؟ میگن بچه ها همه همینجورن و این طبیعیه و یکم بیش فعاله! تا همین 7 - 8 سال پیش کسی بیش یا پیش فعال نبود به قرعان! والله اگه ما یکی از این غلطا را می کردیم با کمربند یا دست خالی از خجالتمون در میومدن!

حرفم بزنی به بچه شون ( تو هر سنی باشه ) صاف بهت می گن چه کار بچم(فی فی ) داری؟ تو برو خودتو درست کن!! الان که اینی و یادت نیست ، خودت هم سن فی فی که بودی از فی فی بدتر بودی!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر