عوامل

عوامل تاثیرگذار روی زندگیم که باعث عقب ماندگیم شدن :
از این شاخه به اون شاخه پریدن
نا امید بودن
حسادت

انتظار کمک از دیگران
و....

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر