ما خواستار مداخله جهانی با این حکومت هستیم!

هزاران نفر در سوریه به طرز دردناکی جان دادند و کک هیچ کس هم نگزید و کلا بیخیال ... پس فردا 4 تاتونو تو خیابون کشتند از داخل و خارج انتظار عکس العمل و مداخله دارید .

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر