احساساتی شدن در مراسم


همیشه تو فیلم های هالیوودی در مراسم ازدواج و خواندن خطبه چند نفرو نشون میده که گریه می کنن معمولا هم پدر و مادر یا دوستان نزدیک هستن و من همیشه مسخره کردم این احساسات لطیفو!...پریشب عروسی محمد بود ، دوست صمیمی نبودیم در چند سال اخیر، ولی وقتی داشت با خانومش اون وسط شش و هشت می رقصید ، یاد سوم دبیرستان افتادم که من و محمد و دو نفر دیگه را نزدیک بود سر شیطنت از مدرسه اخراج کنن و انگار همین دیروز بود .... و در حین یادآوری خاطرات اشک تو چشمام جمع شده بود. خیلی خوبه که گریه مردو همه نمی بینن.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر