راهکار

هر کَس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا میکند،
و هر کسی که نخواهد کاری را انجام دهد بهانه اش را...

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر