کی اینو می کنه؟


یادآوری یک گفتگوی قدیمی با مهدی محمدی ( سال 76 یا 77 ) یا یک ژانر قدیمی و بی مزه که مفهومش هنوز هست یا یک نوشته که از تیغ سانسور در رفت و شما می خونی و می گی این مزخرفات چیه این پسر می نویسه؟!
متی : احسان اونو ببین چیه....خدا ای به کی پا میده؟ 
من : به یه کو... مثل خودش!
متی : ک... نگو ! تو نگاش کن باور کن یه ک... کلفتی خوشتیپی دوست پسرشه.
من : اوناهاش طرفش اومد :)) 
متی: اینه؟!! خاک بر سرش په ای چیه؟
من: پسره قیافش معلوم چه لاشیه . 
متی: دختره رو خر کرده! معلومه سادس! پسریه لاشی!!

و سال ها گذشت و هر چی دختر و پسر خوب و خوشگل و مهربون و آدم بود با لاشی های پایین تر از خودشون دهنشون در دوستی و ازدواج سرویس شد و برعکس!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر