تصمیمات مهم

اخطار:
مردها طوری خلق شدند که هنگامی که دلشون می خواد سکس داشته باشند یا احساس می کنند که می تونند با کسی سکس داشته باشند دست به هر کار احمقانه ای می زنند..
آقایون محترم شدیداً توصیه می کنم قبل از اتخاذ هر تصمیم مهمی توی زندگیتون جلق بزنین!


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر