توالت

تو یکی از توالت های دانشگاه وقتی روی سنگ توالت می شینی و می خوای خودتو راحت کنی اگر سمت راست رو نگاه کنی،  یکنفر رو دیوار نوشته : فکر نکن ، just برین !

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر