خواب شماره یک

دیشب خواب عشق زمان بچگی و جوانی را دیدم ( الان ازدواج کرده) با روسری قرمز و موهایی که پایینشون را قرمز کرده ایستاده بود جلوم داشت می خندید....
همچنین خواب دیدم رفتم کانادا خونه رضا ، خونه چهار طرفش پنجره های بزرگ داشت و چهار طرفش فضای سبز بود.تو خواب داشتم می گفتم دفعه قبل که اومدم جایی نرفتم ، اما ایندفعه حتما می رم بار خودمو خفه می کنم!!!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر