از راه حل های فرار از کار

طرف کون کار کردن نداره ، بیخود می شینه تو خونه می گه :می خوام برای فوق بخونم ... تصمیمم جدیه !

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر