اصطلاحات خوزستانی

کلماتی مثل : په ، نمچی ، خو و.... را از یک خوزستانی بگیری حرف زدن یادش می ره!Top of Form

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر