دردل و چاه

درصد زیادی از آدما ته ته دلشون از شنیدن مشکلات شما خوشحال میشه! همین که میفهمن از خودشون بدبخت ترم هست، واسه همین غم وغصه هاتون رو واسه چاه بگید !

از ممد پوری

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر