دلیل موندن

دلیل موندن یک مسجدسلیمانی در ایران : په مو خو هر هفته یا سر مزارام چهاربیشه یا نفتون یا دعوتوم سی عروسی ، مر ابو بروم اینانه ول کنوم؟ په ریشه آدم چه ابو؟

من : بله بله صحیح می فرمایی.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر