کمر باریک

درصد زیادی از دختران وقتی در باریک کردن کمر ، خود را ناتوان دیدند. راهکار را در خوردن بیشتر و گنده کردن کون و کپل یافتند

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر