متلک

امروز تو ترافیک موقع تعطیلی مدارس گیر کرده بودم و متلک یک گروه دختر دبیرستانی که بهم گفتن و رد شدن : سه قیافه این که پشت فرمون دویسو شیشه...په ای صورته یا سوتفاهم؟!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر