فروتنی

به نظر من تو جامعه ما هر جا خاکی و خودمونی بودی تحویلت نمیگیرن و روت حساب نمیکنن . مثل وقتی عبدالله ویسی را آوردن تو برنامه ۹۰  و اینو به خاطر اینکه از خصوصیات خودمه ، زیاد دیدم و تجربه اش را داشتم .

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر