عمل زیبایی

شاید بتونی فیست رو دکتر عمل کنه و زیباتر و جوانتر نشون بدی ولی یادت نره برای فکر و رفتار زشتت هیچ جراحی وجود نداره .

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر