ساعت بدن

صبح ها که میرم سرکار ، زمان را با دیدن رفتگر کوچه به طور غیر ارادی متوجه میشم . اگر نرسیده باشه به خونمون نسبتا سر وقت زدم بیرون ولی اگر رسیده باشه یا رد کرده باشه دیرم شده ! برای همین ناخودآگاه صبح ها همیشه دوست دادم ته کوچه باشه و بهش خسته نباشید گرم بگم! وقتی می بینم در خونمونه با استرس یه دستی بلند می کنم و بدو بدو میرم 

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر