تغییر

هر آدم خوبی که می شناسی ... اصلا خوبترینی که می شناسی ! می تواند تغییر کند و بشه بدترین ...و برعکس . 

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر