تو چته؟


 _ چته؟
_ چیزیم نیست
_ نه یه چیزیت هست من می فهمم؟
_ نه بخدا چیزیم نیست
_ راستشو بگو
_ بابا چیزیم نیست
_ نمی گی؟
.
.
.
و این بحث ادامه دارد و کم کم به این نتیجه می رسم که یه چیزیم هست !

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر