فحش


_ حامد می گفت من جلو زنم فحش نمی دم به هیچوجه !
_ بهش گفتم مثلا وقتی از دست یه نفر ناراحتی یا اصلا دارای با ماشین می رونی و یکی مثل گاو میاد و نزدیکه خودتو و ماشینو له کنه مثلا نمیگی: عجب گاو حروم زاده ایی؟ یا فلانی آدم مادرجنده ایه؟
_ گفت نه چون اگر من احساس راحتی کنم و فحش بدم اون ممکنه این احساس بهش دست بده که یه روزی به خودشم فحش می دم.... !
به نظر دلیل مزخرفی بود و اون روز من چیزی نگفتم و اون موقع نامزد داشت و بعدها از نامزدش جدا شد و نمی دونم تو اون روزای آخر فحش و فحش کاری هم داشتن یا نه .

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر