من کنارتممی دونم که نمی تونم اتفاقات تلخ و ناگوار را از ذهن تو پاک کنم ، حق با توه نمی تونم . اما وقتی دوباره بخواد اتفاق بدی بیفته ...من کنارت هستم

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر