همرنگ جماعت


بهم می گه : شما که خلاف جهت آب شنا می کنید به هیچجا نمی رسید....
تو دلم بهش می گم : در تو بزار فلان فلان شده....

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر