انسان معطر


راننده تاکسی بعد از کمی بو کشیدن و فین فین کردن بدون مقدمه و با عصبانیت رو کرد به من و پرسید : آقا شما عطر زدی؟
من : چی؟!
راننده: می گم شما عطر و ادکلن زدی الان؟
من: نه
راننده با عصبانیت بیشتر در حالی که با کلافگی به سر و صورتش دست می کشید و چشماشو می مالید در حالی که توی آینه وسط به عقبی ها نگاه می کرد: په کی زده؟ ای مرده شورتونو ببرن با همی عطراتون...سرم درد گرفت...مو 15-16 سال حتی یه قطره ام عطر نزدوم نه خوم (خودم) نه خانواده...! عطر چنه آدم وا خوس بو بده....!! (آدم باید خودش بو بده!)

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر