ثواب شب امتحانی

_ شما روزه نمی گیری نه؟
من : نه
_ بگیر خیلی خوبه هم سم ها بدنت خارج می شه و هم اینکه ...و شروع کرد به توضیحات مختلف دادن از فوایدش و از ثوابش گفتن و....آخرش دید من گوشم بدهکار نیست گفت: ببینم شما دانشجویی ؟
من: بله
_ شما طول ترم درس نمی خونی ولی شب امتحان می خونی ، روزه هم برای ما همینه .یک سال هر کاری می کنیم ، نماز سر وقت نمی خوانیم ، دروغ می گیم و.... اما این یک ماه فرصتیه که تمام اینا را جبران کنی و به قول معروف خودتو جمع کنی... حیفه از دستش نده تا وقت هست.
من : پدر سگ سر خدا رو هم می خوای شیره بمالی؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر