در این شب های عزیز


در حالیکه همه در شب های قدر و در شب هایی که فرشتگان فرود آمده اند ، در حال خفه کردن خودشون با دعا و نیایش هستند ... من پیک عرق را جرعه جرعه می نوشم و به ریش تمام مسلمانان که درهای بهشت را در این شب ها باز می بینند می خندم و خوشحالم که صبح دیرتر سرکار می روم....

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر