از افازات!


توصیه من به جوانان اینست که به کف دستی قناعت کرده و دامن عفت خود را به زنا آلوده نکنند !

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر