نام برنامه های مهندسی عمران


هر دانشجو و مهندس عمران برای یکبار هم که شده اسم برنامه های Etabs و  SAP و SAFE و AUTOCAD به گوشش خورده یا
با آنها کار کرده است ، آیا می دانید کلمات Etabs و  SAP و SAFE و AUTOCAD مخفف چه هستند؟


Etabs مخفف کلمات زیر می باشد:

Extended Three Dimensional(3D) Analysis and design of Building System
تحلیل و طراحی سه بعدی سیستم ساختمان

SAP مخفف کلمات زیر می باشد:

structural analysis program
برنامه تحلیل ( محاسبات) سازه

SAFE مخفف کلمات زیر می باشد:

SLAB ANALYSIS BY THE FINITE ELEMENT METHOD
تحلیل دال توسط روش اجزاء محدود
(ANALYSIS AND DESIGN OF SLAB SYSTEMS USING THE FINITE ELEMENT METHOD)

AUTOCAD مخفف کلمات زیر می باشد:

Automatic Computer Aided Design
طراحى خودکار به کمک کامپيوتر

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر