سی سالگی

این دخترایی که سنشون داره نزدیک 30 میشه و دنبال شوهرن که فقط ازدواج کرده باشن و برن خونه بخت تا دیرتر نشده و زندگی مشترک تشکیل بدن و یکدفعه سطح انتظارتشون میاد پایین و... ، منو گاییدن! شوهرم می کنن اکثرا ولی عکساشونو نگاه می کنم شادی و عشق تو چهرشون نمی بینم انگار فقط به وظیفه شون عمل کردن و یک زندگی تخماتیک را تشکیل دادن.(هر چند یکسریشونم خوشبخت می شن)

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر