چیلی


کسی که به فلفل حساسیت داره و هر روز غذاشو تند می کنه و عرق ریزون و با آتشی در دهان! میل می کنه....آیا خودآزاری داره؟ نه شما بگین!؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر