تنفر


از کلمات و جملات و جواب هایی مثل :
_ این مشکل من نیست مشکل خودته...
_ من همینم که هستم
_ مگه از شما پرسیدم؟
_ می خوای بخواه نمی خوای نخواه
و ... سایر عباراتی که آدم های عوضی معمولا در بحث هاشون خصوصا وقتی چیزی دیگری برای جواب ندارند ، استفاده می کنند حالم به هم می خوره دلم می خواد این جور مواقع دهن طرف را پر از خون کنم....
پ . ن : من با چرت پرت های اکثرتون حال نمی کنم....با روشنفکر نماها....با زیدهای مو زرد و لب صورتی....با جملات عاشقانه تون ... با قربون صدقه رفتناتون زیر عکس ها...یا خستگی های اونایی که خارجن....با کپی پیست کردناتون...با آدم هایی که به هرکی مثل خودشون نباشه و کار دیگری بکنه می گن یارو کسخله..

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر