خوشبختی های کوچک


آدم باید دلش به چیزای کوچیک خوش باشه ، خوشبختی یعنی دیدن چیزهای کوچک...

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر