درددل

وقتی کسی نیست که درددلتو بهش بگی ، احساس تنهایی گلوت را بیشتر فشار می ده ...

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر