به دنبال رابطه

_ تو دنبال يه رابطه مي گردي؟
_ آره يه رابطه مي خوام ،روابط فقط يه قفس احساس هستند که زوج هاي ناراحت از پشت ميله ها بيرون رو نگاه مي کنن و به همه ي ما مجردهاي خوشحال خيره مي شن و به اين فکر مي کنن که چه ترسي از تنها موندن باعث مي شه که بله رو بگن؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر