بای بای اینترنت


دوست دارم یک ماهی اینترنت را بگذارم کنار...باید درس های این ترم را پاس کنم....بعدش هم بریم پی زندگیمون...

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر