تصادفا

اثر فوق تنها زاییده تخیل نویسنده است

هرگونه تشابه اسمي شخصيت ها با افراد زنده يا مرده

يک تصادف خالص است

.

.

....مخصوصاً تو ، "جني بکمن"

.

.

.

...هرزه

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر