وات د فاکینگ فاز

فاز دو گروه را درک نکردم
یکی این مردایی که یه دسته کلید گنده وصل می کنن به پل کمربند و با همون وضعیت اینور اونور میرن.
یکی هم مردایی که ناخن انگشت کوچیکه را بلند می کنن ؟
نه واقعا چرا ؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر