ساخت و ساز

چالش اینجاست که چرا بزرگترین و گران ترین کالایی که از نیازهای اساسی انسان است و برای ساخت آن به مجموعه ای متنوع از تخصص های علمی و فنی نیاز است را هر کسی اراده کند و خرده سرمایه ایی صرف نماید ، می تواند بسازد؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر