گودر


دوست دارم از همین تریبون بدترین و وقیحانه ترین ناسزاهایی را که بلدم نثار گوگل کنم که یکی از دلخوشی هامو ازم گرفت....آخ گودر کجایی ؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر